Home » 2011 » December

ก้าวแรกกับภาษาจีน…หนังสือแนะนำต้องอ่านเพื่อภาษาที่ 3

ภาษาจีน….ภาษาที่สำคัญมากภาษาหนึ่ง ซึ่งใช้สื่อสารมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันภาษาจีนกลายเป็นภาษาที่สำคัญอันดับต้นๆของโลก แต่สำหรับคนไทยบางคนภาษาจีนเป็นเหมือนยาพิษที่ไม่อยากดื่ม ยิ่งปัจจุบันต้องเรียนเป็นวิชาบังคับก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็แค่เอาตัวรอดไปวัน อาจารย์ถามให้ลุกตอบก็ได้แต่ภาวนาว่าอย่านะๆๆๆ อย่าให้เรียกฉันเลย ถ้าแจ๊กพ็อตแตกเรียกโดนชื่อของคุณก็ถึงคราวเฮ้อๆๆถอนใจอย่างแรงๆๆ แต่คุณรู้ไหมว่ายิ่งคุณหนียิ่งคุณต้องเจอ คุณไม่อยากเป็นแบบนั้นใช่ไหม ลึกๆแล้วคุณก็อยากจะพูดภาษาจีนเป็นภาษาที่ 3 เพื่อการสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว คุณจะได้ดูมีภูมิขึ้นมาเป็นกอง ว่าอย่างน้อยๆฉันก็รู้ภาษาที่ 3 นะ ดังนั้นยิ่งเกลียดก็ต้องยิ่งสู้กับความเกลียดให้ได้ โดยวิธีการแรกง่ายสุดคือการหาหนังสือภาษาจีนอย่างง่ายๆมาสักเล่ม มาลองฝึกดู หากคุณไม่รู้จะเริ่มจากเล่มไหน ขอแนะนำหนึ่งเล่มที่คิดว่าอ่านสนุก เข้าใจง่าย และได้ความรู้อย่างดี ก้าวแรกกับภาษาจีน แบบฝึกหัดและลำดับขีด ซึ่งจะเป็นสื่อการสอนชุด “ก้าวแรกกับภาษาจีน” จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาภาษาจีนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงพื้นฐาน ภาษาจีนในระดับเบื้องต้น เพื่อเป็นการวางรากฐานการเรียนภาษาจีนขั้นสูงต่อไป เนื้อหาหลักๆ ที่กล่าวถึง ประกอบด้วย โครงสร้างประโยคภาษาจีนอย่างง่ายที่ควรรู้ คำศัพท์ ไวยากรณ์ การออกเสียงและวิวัฒนาการของอักษรจีน โดยจัดแบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 บทต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนได้ค่อยๆ ศึกษาและเข้าใจถึงเนื้อหาในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น

Read More..