Home » 2011 » April

เกาหลีฟีเว่อร์ ต้องพูดให้ได้กับหนังสือ “พูดเกาหลี ฉบับสมบูรณ์”

ปัจจุบันกระแสเกาหลีฟีเวอร์ในเมืองไทย ได้กลายเป็นค่านิยมอย่างหนึ่งที่สร้างกระแสความแรงในด้านต่างๆมากมาย กระแสความแรงดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น การท่องเที่ยว การบันเทิง หรืออื่นๆอีกเยอะแยะมากมาย ซึ่งกำลังมาแรงที่สุดในขณะนี้ ถึงกับมีการจัดทัวร์ศัลยกรรมนำคนไทยไปทำที่ประเทศเกาหลี ซึ่งในความเป็นจริงแล้วบุคลากรแพทย์ด้านการศัลยกรรมของไทย ก้าวหน้ากว่าวงการศัลยกรรมเกาหลีกว่า30ปี ซึ่งในขณะนี่วงการศัลยกรรมของไทยกำลังมีแผนการในการ “บุกตลาดศัลยกรรมเกาหลีใต้ “และสำหรับตัวข้าพเจ้าเองซึ่งมีความสนใจในด้านการศัลยกรรมอยู่แล้ว จึงมีความสนใจในแผนการนี้เป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าจึงคิดว่า ควรพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีของตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม และมีการฝึกหัดให้ก้าวหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต คือการเป็นหนึ่งในทีมแพทย์เพื่อการตีตลาดศัลยกรรมเกาหลีและเพื่อให้มีความเข้าใจก้าวทันกระแสเกาหลีมากขึ้น ดังนั้นภาษาเกาหลีนับวันจะยิ่งมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น หากวันนี้คุณจะเริ่มเรียนรู้ก็คงไม่สาย ขอแนะนำให้หาหนังสือเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาเกาหลีดีๆสักเล่มมาอ่าน เพื่อฝึกในขั้นต้น ขอแนะนำหนังสือ “พูดเกาหลี ฉบับสมบูรณ์” เป็นสื่อการสอนชุด พูดเกาหลี ฉบับสมบูรณ์ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาเกาหลี และผู้ที่ต้องการพูดภาษาเกาหลีให้ได้โดยเร็ว เนื้อหาในชุดเน้นการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ที่มักเจอในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งรวบรวมประโยคสนทนาแบบสั้นๆ และถ้อยคำสุภาพทั่วไป ออกเสียงประโยคและบทสนทนาโดยชาวเกาหลีจะทำให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยกับสำเนียงจากเจ้าของภาษา สามารถพูดตามได้อย่างเข้าใจ มีคำอธิบายบทเรียนเป็นภาษาไทยสามารถเรียนรู้ได้ง่าย ซึ่งจะช่วยให้พูดภาษาเกาหลีได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้

Read More..