Home » หนังสือน่าอ่าน » หนังสือสูงค่าน่าอ่าน ….สมเด็จพระนางเจ้าในดวงใจประชาราษฎร์

หนังสือสูงค่าน่าอ่าน ….สมเด็จพระนางเจ้าในดวงใจประชาราษฎร์

คุณประโยชน์ของการอ่าน มีอยู่อย่างมหาศาล เหมือนการเปิดหน้าต่างให้เราพบโลกที่กว้างขึ้น เราสามารถรู้วัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นอยู่ เรื่องราวของประเทศต่างๆ ของคนอีกซีกโลกหนึ่งก็ด้วยการอ่าน การอ่านช่วยในการสร้างสมาธิได้ดี คนที่อ่านหนังสือมักเป็นคนที่มีสมาธิ การอ่านจึงเป็นวิธีในการฝึกสมาธิอย่างหนึ่ง เป็นการฝึกสมาธิที่ได้ทั้งองค์ความรู้ ความคิด ข้อมูลข่าวสารในเวลาเดียวกัน อีกทั้งช่วยในการพัฒนาตนเอง คนที่อ่านหนังสือมากมักเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ ชอบที่จะพัฒนาตนเอง การอ่านจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดทักษะต่างๆอย่างมากมาย
คิดไปคิดมาก็น่าเสียดายที่คนในปัจจุบันเห็นคุณค่าของหนังสือลดลง ทั้งที่หนังสือก็ยังคงเป็นขุมทรพย์ที่มีค่าเพียงแต่คนไม่สนใจเท่านั้นเอง หากคุณคิดไปคิดมาแล้วว่าเป็นจริงดังที่พูดคุณจะหัน กลับมาสนใจหนังสือแล้วหยิบลองมาอ่านเพื่อเพิ่มพลังสมองก็ดีไม่น้อย แล้วคุณก็จะรู้สึกว่าหนังสือมีค่าแค่ไหน ซึ่งหนังสือดีๆมีมากมาย
หากไม่รู้จะเลือกเล่มไหน ขอแนะนำอีกเล่มที่น่าสนใจ คือสมเด็จพระนางเจ้าในดวงใจประชาราษฎร์….โดยขอยกตอนหนึ่งของข้อความในหนังสือให้คุณได้สัมผัสถึงความสุขที่คุณจะได้รับเมื่อคุณได้อ่าน….ว่า “…ข้าพเจ้าถือความพร้อมเพรียงในวันนี้ ว่าเป็นนิมิตอันดีอย่างยิ่ง จึงขอถือโอกาสชักชวนทุกๆ คนให้ตั้งจิตปฏิญาณร่วมกับข้าพเจ้าด้วยว่า ต่อไปเราทั้งหลายจะขอมีความรับผิดชอบในสวัสดิภาพของบ้านเมืองอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่อย่างไร ถ้าหากเราอยู่ในฐานะที่จะรับผิดชอบได้แม้ในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เราก็จะไม่เพียงที่จะรับผิดชอบได้แม้ในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เราก็จะไม่เพียงแต่ยักไหล่และบอกว่าเรื่องนี้เรื่องเล็ก ไม่น่าทำหรือไม่คุ้มค่า ไม่สมเกียรติแก่เรา เราจะไม่นึกอย่างนั้น เราจะนึกว่าใครมีโอกาสอย่างไรที่จะส่งเสริมช่วยเหลือเพื่อให้กิจการของบ้านเมืองทุกๆ ด้านเจริญไปได้ เราก็จะกระทำกัน…”

Leave a Reply